Mysterieschool
januari 2013

Het Lichaam van de Leer, het Lichaam van Vreugden en het Lichaam van Transfiguratie komen overeen met:
ten eerste, het al en alles doordringende veld van de Vader,
ten tweede, het Licht openbarende veld van de Zoon,
ten derde, met het genezende, wederbarende veld van de Heilige Geest.

De Vader schenkt ons de mogelijkheid,
de Zoon schenkt ons het Licht van de kennis,
de Heilige Geest brengt ons in de kracht Gods
en in het licht van de Zoon, het ene, allesomvattende pad van verlossing.

(ZevenStemmenSpreken,Catharose de Petri, Rozekruis Pers 1985.)