Water
april 2013

Er is water in overvloed en soms meer dan je lief is. Het water spoelt schoon, zuivert en maakt het harde zacht, overwint hardheid. En herinnert ons aan de eeuwige stroom, die elk moment anders is met steeds dezelfde intense kracht en met duurzaamheid.
Het herinnert tevens aan de bron waaruit het water ontspringt, van waaruit de kruik met levend water wordt leeggegoten over mensen.
Want zoals het water stroomt zo stroomt het levende licht. Het is de stroom van liefde die eeuwig en onuitputtelijk is. Twijfels en aarzelingen lossen zich erin op en een leven vol vertrouwen wordt mogelijk.
Die bron kan niet uitgeput worden, omdat deze ontspringt uit de eeuwigheid.