Roos
april 2013

Het oeratoom in het hart, het zuivere en oorspronkelijke overblijfsel van het niet zondige levensbeeld, wordt vaak vergeleken met een zevenbladige roos. Het zevenvoudige rozesymbool bestaat uit zeven in elkaar grijpende cirkels, die gemeenschappelijk het centrale hart omsluiten. Behalve dat zij zo het oeratoom symboliseren, vertolkt deze voorstelling tevens de kosmische zevenvoudigheid van de goddelijke aardeplaneet.
De zevenvoudige en zevenbladige roos vertegenwoordigt dus de gehele zevenvoudige alopenbaring, de zeven universa.