Rozekruisers Utopie

God van alle mensen, God van al het leven,
In de mensheid waarvan wij dromen –
zijn de politici ten diepste humanistisch en werken in
dienst van het algemeen welzijn;
beheren de economen de staatsfinanciën met gezond
verstand en in aller belang;
zijn de geleerden spiritueel ingesteld en zoeken zij
hun inspiratie in het Boek van de Natuur;
zijn de kunstenaars geïnspireerd en brengen zij in hun
werken de schoonheid en de zuiverheid van het goddelijk
plan tot uitdrukking;
zijn de artsen bezield door liefde voor hun naasten
en behandelen zij zowel de zielen als de lichamen;
is er geen ellende of armoede meer, want iedereen
bezit wat hij nodig heeft om gelukkig te kunnen leven;
wordt werk niet beleefd als een verplichting, maar als
een bron van ontplooiing en welzijn;
wordt de natuur als de mooiste tempel beschouwd
en de dieren als onze broeders op weg naar evolutie;
bestaat er een wereldregering, gevormd uit leiders
van alle naties, werkend in het belang van de gehele
mensheid;
is spiritualiteit een ideaal en een manier van leven,
ontsproten aan een universele religie die meer gebaseerd
is op kennis van de goddelijke wetten dan op
geloof in God;
berusten de menselijke relaties op liefde, vriendschap
en broederlijkheid, zodat de gehele wereld in vrede
en harmonie leeft.
Zo moge het zijn!

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 2009 nummer: 5