De gedachten van de mens vormen zijn ziel

«Het boeddhisme is monistisch. Het beweert dat de ziel des mensen niet bestaat uit twee dingen, uit een atman (zeij) en een manas (verstand, geest of gedachten), maar dat zij is opgebouwd uit gedachten alleen. («Al wat wij zijn, is het gevolg van wat wij gedacht hebben: het is gebouwd op onze gedachten, het is opgebouwd uit onze ge achten. » Dharmapada). De gedachten des mensen vormen zijn ziel; als iets zijn «zelf» kan genoemd worden, zijn deze het, en er is geen atman, geen afgescheiden «zelf» daarnevens. Derhalve is de vertaling van atman door «ziel», wat in zou sluiten dat Boeddha het bestaan van de ziel ontkende, in de hoogste mate misleidend. »

Uit Het evangelie van de Boeddha, Paul Carus.

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 1995 nummer: 5