Op zoek naar de Heilige Graal?

De «queeste», de zoektocht naar de Graal, is een tijdloos gegeven. Het is een universeel symbool voor het zoeken naar de Waarheid: de altijddurende Waarheid die voor de mens wordt geplaatst op het moment dat hij de grenzen van zijn eigen mogelijkheden heeft bereikt. Dat was in de Middeleeuwen zo, dat is ook nu zo. Maar inmiddels heeft de mensheid — en iedere mens als individu — een ontwikkeling doorgemaakt. Ten goede of ten kwade; naar boven als opgang naar de Geest Gods, of naar beneden om zich steeds verder in te graven in de materie.

Elk tijdsgewricht heeft specifieke nieuwe mogelijkheden. Maar ook duidelijke grenzen die het verleden moeten af sluiten. Het heeft geen zin die grenzen alleen maar te doorbreken om in het verleden te zoeken naar dingen die nu nog hetzelfde zouden zijn. Alleen de Waarheid is hetzelfde, hoewel zij zich elke seconde anders, nieuw voordoet. En de mens wordt steeds opnieuw uitgenodigd om in dat proces van vernieuwing mee te gaan als een bewuste deelhebber aan de Schepping.
De Graal van nu is dan ook niet de zelfde als de Graal van eeuwen geleden. En in de toekomst zal zij evenmin het zelfde zijn als nu. Maar haar essentie verandert niet. En alleen die essentie kan de zoeker een stap verder helpen op zijn levenspad. De ene Graallegende is nog mooier, boeiender en symbolisch zuiverder dan de andere. Maar zij helpen de zoeker niet verder als hun innerlijke boodschap niet van binnenuit wordt verstaan en gezocht om in het eigen leven te verwerkelijken.
De zoektocht naar de Heilige Graal geen historisch verslag, maar de getuigenis van een bewust en integer op weg zijn naar het verwerkelijken van de Moderne Heilige Graal. Als levend mengvat, waarin de goddelijke Liefde kan worden ontvangen en omgezet in de kracht die anderen hun levenspad wijst en verlicht.
We putten dus niet uit het rijke verleden van de mens, maar richten zich op de glorieuze toekomst die zich juist in deze tijd opent voor de mensheid.

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 2002 nummer: 3