De vijfvoudige bevrijdingsweg van Mani

De inwijdingmethode van Mani is gericht op herstel van de eenheid tussen de Geest en de Ziel, want hun scheiding heeft de dualiteit veroorzaakt. Hereniging geschiedt in een vijfvoudig proces, dat onder andere gesymboliseerd wordt in de vijf treden die voeren naar een lege troon of Bema.
De twee principes van de Zon en de Maan, van de Geest en de Ziel zijn aanwezig in de mens, maar zij zijn niet meer met elkaar verbonden. Het proces van hereniging staat als volgt beschreven in een manichese psalm:«Vijf in getal zijn de Groten die heersen vanaf het begin. Allen zijn voortgekomen uit de Ene Geest. De Heilige Geest komt vijfvoudig. De ziel ontvangt haar in vijf organen. Hij bevrijdt de leden van de ziel en maakt ze los van de vijf leden der zonde. Als de vijf leden der zonde zijn losgemaakt, bindt hij ze. Dan verheft hij de leden der Ziel, voegt ze samen, reinigt ze en vormt ze tot Nieuwe Mens, Zoon der Gerechtigheid. »

In een tekst uit de Kephalaia wordt beschreven hoe Mani uiteenzet, hoe de Ziel of innerlijke Mens aan het lichaam is geklonken en hoe zij stap voor stap bevrijd wordt door de Lichtgeest. Hij toont de vijf krachten van de Ziel; bewustzijn, denken, inzicht, gedachte en overleg.
Zij liggen gevangen in de verschillende lichaamsdelen (botten, zenuwen, aderen, vlees, huid) en worden beheerst door de geest van de duisternis die in het lichaam regeert. De herinnering aan de oorsprong, aan de zuivere oorspronke-lijke vorm schudt de geketende ziel wakker. Daarop roept zij de Lichtgeest te hulp:«Zijn geest die Liefde is, vestigt hij in de geest van de Nieuwe Mens. Zijn bewustzijn dat Geloof is, in het bewustzijn van de Nieuwe Mens die hij bevrijdt. Zijn innerlijk Oordeel dat de Volmaaktheid is, vestigt hij in het oordeel van de Nieuwe Mens. Zijn inzicht dat Geduld is, vestigt hij in het inzicht van de Nieuwe Mens en de Wijsheid die zijn Rede is, vestigt hij in de rede van de Nieuwe Mens. Hij zuivert het beeld van het Woord der zonde en legt het in zijn woord. De geest der Duisternis is gevangen. Daarentegen is de Nieuwe Mens de meester over zijn Liefde, zijn Geloof zijn Volmaaktheid, zijn Geduld, zijn Wijsheid. » (Keph. 38).

De Bema is het Passiefeest van Mani, evenals dat van de Wederopstanding van Manu, de Oorspronkelijke Mens. Het werd gevierd ter nagedachtenis aan het sterven en de innerlijke
opstanding van Mani De Bema is een lege troon op een podium met mi treden. Dit is een symbool van het vijfvoudige proces van wederge-boorte van de Ziel door de Methode van Aanroep en Antwoord. Deze methode is in de vorm van een smeekbede en een lofprijzing te vinden in de manichese psalmen.

 

Psalm van Mami
Psalm van Mami
Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 1999 nummer: 5