De schepping volgens de kosmologie van Mani

De oorspronkelijke wereld uit God is door tegengestelde krachten geïnfiltreerd. Indien het oorspronkelijke goed in de afgedwaalde wereld wordt vrijgemaakt, wordt de scheiding tussen goed en kwaad opgeheven en zullen alle zielen worden uitgered.
In de door Mani als monotheïstische religie geopenbaarde leer is de Vader der Grootheid de schepper van de twaalf Eonen of Eerstgeborenen. Zij worden ook aangeduid als de twaalf uren of fasen waarin de kosmos tot ontwikkeling komt en vormen de Eerste Dag van Openbaring.

De Tweede Dag van Openbaring manifesteert de Zoon die de macrokosmos draagt. Hij schept het leven van mensen, dieren en planten. De Derde Dag van Openbaring toont de wording van de lichtziel, de eerste mens. Tussen deze Dagen van Openbaring bevinden zich de Grote Nachten van Duisternis als rustperiode ter voorbereiding van de volgende Dag van Openbaring. In elke Dag van Openbaring worden nieuwe elementen aan de Schepping toegevoegd. In het totaal zijn er zeven Grote Dagen en vier Grote Nachten waarin de gehele Schepping wordt voltrokken.

De`heilige strijd’ tussen Licht en Duisternis. Versiering op het zwaard van Snartemo, gevonden in Veszekeny, Hongarije.
Het dualistische principe behoorde tot het volksbezit van de volkeren tijdens de Grote Volksverhuizing.

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 1999 nummer: 5