De zesvoudige overeenkomst van de Broeders van het Rozenkruis

In de Fama Fraternitatis, de Roep der Rozenkruisers Broederschap, wordt verhaald hoe de acht Broeders in het Tehuis Sancti Spiritus een zesvoudige overeenkomst sluiten. In deze zes punten leggen zij de gehele inhoud en organisatie vast van hun arbeid in de wereld. De spirituele betekenis van deze afspraken is onmiskenbaar en tegelijk zijn zij een vaste leidraad voor de dagelijkse levenspraktijk van iedere ware lichtdrager.

De lichtdrager wordt wel een «groot» mens genoemd. In vele godsdienstige tradities wordt deze «grote mens» geroemd. Zijn signatuur is vaak aangeduid als alomtegenwoordig, een mens met alle mogelijkheden tot groei en bewustwording naar de Geest. In de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis wordt de «grote mens» wel aangeduid als de tweemaal geborene. Het grote wordt geboren uit het kleine; de kiem voor de ziel is het zaadatoom in het hart. De leerling van de School richt zich dagelijks op deze werkelijkheid en tracht het tweede geboorterecht in ere te herstellen. Hij herkent het zaad van de Andere in zichzelf, het zaad waar de «grote» mens uit voort moet komen.

De signatuur van deze nieuwe mens is nooit volledig te omschrijven. We zeggen: de «grote mens» is toegankelijk en daardoor mild en tolerant. Hij is onzichtbaar, daardoor kan hij overal werken en aanwezig zijn. Hij is onkenbaar en daardoor kan hij alle namen dragen. Hij is eenvoudig, daardoor is hij blijmoedig, niet verwaand en ongecompliceerd. Hij is nederig, doordat hij in zichzelf de oorsprong kent.

Maar er is méér. Wie hij is en wat hij doet staat beschreven in de zes afspraken van de Broeders van het Rozenkruis. Daarin ligt hun signatuur en hun overeenkomst.

De «grote» mens

Dit nummer van Pentagram behandelt, voor zover dit in het vermogen van de redactie ligt, deze zesvoudige overeenkomst. Uitgaande van de vraag: hoe dient de levenshouding te zijn van de leerling in zijn dagelijks leven, hoe moeten wij ons gedragen in onze eigen omgeving, is gezocht naar de diepere waarden en aanwijzingen in de zes afspraken, in het Tehuis Sancti Spiritus overeengekomen.

De zesvoudige overeenkomst leidt tot de signatuur van de «grote» mens. Wie deze wil verwerven, zal, gelijk de Broeders van het Rozenkruis, tot alle eenvoud, eenheid en openheid terugkeren. Geen zelfgenoegzaamheid, geen starheid, geen engheid. Slechts aanwezigheid door de ziel, in volle aandacht. Deze leerling is iemand die overal kan zijn, doch nergens hoeft te zijn.

Langs verscheidene wegen naderen de artikelen éénzelfde conclusie, namelijk dat alle arbeid dient te geschieden vanuit het Tehuis van de Heilige Geest. Een «groot» mens zal de verscheidenheid van wegen tot het ene doel zien en erkennen. In de verscheidenheid ziet hij de oorsprong; de oorsprong waar hij en zijn Broeders in- en uitgaan en telkens naar terugkeren of hun wegblijven melden. Hoe dit gegeven door alle tijden een absolute werkelijkheid is geweest, wordt duidelijk uit een historisch overzicht van dit werk van de Broederschap. Sinds de Fama Fraternitatis verscheen, is geen dag voorbij gegaan of de Lichtkracht van de Universele Arbeid heeft in de wereld gewerkt.

Het in deze artikelen besprokene zal de leerling op het pad van bevrijding kunnen stimuleren tot het herkennen en realiseren van de zesvoudige overeenkomst in het eigen wezen. Opdat hij de binding met het Tehuis Sancti Spiritus als levenssierraad met zich mee zal dragen.

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 1991 nummer: 5